Tváří v tvář ISOTYPE

Moje láska ke knihám se čas od času přelévá v posedlost. Dobrým revírem, kde lze tuto formu posedlosti ukojit, je Amazon. Nedávno jsem tam objevil skvost doslova za pár liber: Face to Face with China od Harolda B. Rattenburyho z roku 1946. Kniha sama není nic zvláštního a vzhledem k roku vydání je spíše dobovým popularizačním obrazem Číny. Důležité jsou tu přílohy: tvoří je 15 obrázkových diagramů od ISOTYPE Institutu.

ISOTYPE (tedy International System Of TYpographic Picture Education) vyvinul na počátku 20. let 19. století vídeňský filozof a sociální vědec Otto Neurath. Cílem ISOTYPE bylo, velmi zjednodušeně řečeno, zpřístupnit (nejen) ekonomické a sociální informace široké veřejnosti s pomocí obrázkového písma ve formě soběstačných diagramů, které by nepotřebovaly další vysvětlování (v angličtině existuje krásné slovo self-explanatory, ke kterému se mi nedaří najít dostatečně výstižný český překlad). ISOTYPE měl pomoci naplnit myšlenku jednotné socialistické společnosti.

„Neurth věřil, že složité společenské jevy může pomocí obrazů pochopit i analfabet. Verbální jazyk byl pro něj nežádoucí médium, které je v rozporu s myšlenkou internacionalismu. Pod heslem „slova rozdělují, obrazy spojují“vzniklo moderní obrazové písmo, univerzální znaková řeč symbolů, jehož prostřednictvím Neurath komunikoval složité statistické údaje.“ Kateřina Nováčková – Piktogram Revival (Designum 1/2008, s. 62-65)

Invence některých diagramů v knize mě nepřestává udivovat. Podrobně si prohlédněte například diagram 7: Climate in the British CommonwealthClimate in China. Pomocí 12 čtverců je zde zobrazena průměrná teplota ve třech městech Britského společenství národů (jedná se o knihu pro britské čtenáře) a ve třech městech Číny ve dvou různých obdobích roku, včetně vegetace a průměrných srážek. Bez jediného slova. Hodnoty jsou udané ve stupních Fahrenheita. Hned následující diagram ukazuje čtyři průřezy Čínou včetně zemědělských oblastí a vegetace. Sledujte řeky naznačené na pozadí – velmi přehledně uvidíte zavodněné nížiny, využívané zemědělci k pěstování hlavních plodin, které vám jsou v pravém dolním rohu představeny. Výškový profil země, velké řeky a jejich toky (včetně nadmořských výšek), vegetace, zemědělská produkce –  tolik informací v tak minimalistické podobě!