Fritz Kahn: člověk jako stroj

Až příliš často se probírám regály antikvariátů. Před nedávnem jsem mezi německými knihami našel jeden z dílů pentalogie Das Leben des Menschen Fritze Kahna. V jiném antikvariátu jsem pak pár dní poté objevil české vydání jeho knihy Unser Geschlechtsleben  – u nás vyšlo někdy ve třicátých letech (není přesně uvedeno, zřejmě 1938) jako Náš pohlavní život. Obě knihy jsou fascinující, a to bez ohledu na mou neznalost němčiny a jistou zastaralost v případě druhé knihy – jak asi tušíte, jde tu o vizualizace, přesněji infografiky. Kahn se jako lékař/autor snažil popularizovat vědu a skrze bohatě ilustrované publikace přiblížit lidské tělo a jeho vnitřní funkce obyčejným lidem. Industriální společnost nabídla nové vizuální metafory – vnitřní procesy a části lidského těla se v infografikách Fritze Kahna stávají výrobními linkami, motory, dynamy a dalšími technologickými prvky; technologie se stává živoucím organismem a živé tělo je, naopak, vyobrazeno jako moderní, efektivní stroj.

Celý článek ⟶