Datové umění a jiné podivnosti

Datové umění, fyzická vizualizace.

Vizualizace dat jako praktická činnost existuje již po staletí, teoretickému zkoumání ji však podrobujeme pouhá desetiletí a stále jsme nedospěli k jednotnému názoru, co je vizualizace vlastně zač. “Je vizualizace určena pro kvantitativní vhledy, nebo ji můžete použít i k navozování emocí? A v jakém bodě se vizualizace stává uměním?,” ptá se Nathan Yau. Takových otázek vyvstává poslední dobou mnoho a odpovědí je tolik, kolik je vědců snažících se expandující pole vizualizace dat komplexně zachytit. Faktem zůstává, že původně vědecká disciplína už dnes dávno neslouží jen vědcům a na překryvu vědy a umění vznikají vizualizace často více než podivné.

Dopady neustálého nárůstu objemu a přístupnosti dat spolu s rapidním vývojem kreativních prostředků pro práci s nimi (nástroje typu Processing a jemu podobné) zamíchaly vědeckým chápáním vizualizace dat. Do kamene tesaná definice z konce devadesátých let, tvrdící že vizualizace je “použití počítačem podpořené, interaktivní, vizuální reprezentace dat za účelem rozšíření kognice” [Card et al., 1999] dávno není schopna obejmout a popsat celé pole, jehož postupů posledních několik let užívají umělci a výzkumníci nových oborů, kteří bez ohledu na akademická vymezení vizualizují data jinak a především s jinými cíli než tomu bylo možné doposud.

Výmluvným příkladem jsou díla americké umělkyně Nathalie Miebachové. Miebachová pomocí tradiční metody pletení košíků z proutí mapuje přesná meteorologická a klimatická data, která v procesu tvorby určují finální formu. Výsledky nepřinášejí tradiční analytický vhled do dat a jejich smyslem není poskytovat médium k hledání trendů a souvislostí v datech, nýbrž a pouze esteticky působit nebo nést vyšší poselství umístěné autorkou nad daty, nikoliv v nich samých. Její výtvory jsou navíc spřádány ručně, bez použití počítače a s nulovou interaktivitou. Ačkoliv rigidní definici její ‘datové košíky’ nenaplňují, je jisté, že se jedná o vizuálně reprezentovaná data s cílem nějakým způsobem (emocionálně, reflexivně) působit na příjemce.