Fyzické grafy od Microsoftu

Fyzické grafy od společnosti Microsoft - mechanický graf 1

Trochu jako při sledování Drozova Automatonu, mechanického písaře, jenž inspiroval film Hugo a jeho velký objev, jsem se cítil při sledování fyzických grafů nedávno představených na webu výzkumné divize Microsoftu. Můj pocit je důkazem, že se výzkumníkům povedlo dosáhnout vstupního záměru – totiž „odlišit je [mechanické grafy] od těch zobrazovaných na monitoru, které začínají v našem informačně bohatém prostředí ztrácet na výjimečnosti“ a přitáhnout k nim tak opět pozornost. Sledujte fyzické grafy v oficiálním videu.

Celý článek ⟶

Fritz Kahn: člověk jako stroj

Až příliš často se probírám regály antikvariátů. Před nedávnem jsem mezi německými knihami našel jeden z dílů pentalogie Das Leben des Menschen Fritze Kahna. V jiném antikvariátu jsem pak pár dní poté objevil české vydání jeho knihy Unser Geschlechtsleben  – u nás vyšlo někdy ve třicátých letech (není přesně uvedeno, zřejmě 1938) jako Náš pohlavní život. Obě knihy jsou fascinující, a to bez ohledu na mou neznalost němčiny a jistou zastaralost v případě druhé knihy – jak asi tušíte, jde tu o vizualizace, přesněji infografiky. Kahn se jako lékař/autor snažil popularizovat vědu a skrze bohatě ilustrované publikace přiblížit lidské tělo a jeho vnitřní funkce obyčejným lidem. Industriální společnost nabídla nové vizuální metafory – vnitřní procesy a části lidského těla se v infografikách Fritze Kahna stávají výrobními linkami, motory, dynamy a dalšími technologickými prvky; technologie se stává živoucím organismem a živé tělo je, naopak, vyobrazeno jako moderní, efektivní stroj.

Celý článek ⟶

Tváří v tvář ISOTYPE

Moje láska ke knihám se čas od času přelévá v posedlost. Dobrým revírem, kde lze tuto formu posedlosti ukojit, je Amazon. Nedávno jsem tam objevil skvost doslova za pár liber: Face to Face with China od Harolda B. Rattenburyho z roku 1946. Kniha sama není nic zvláštního a vzhledem k roku vydání je spíše dobovým popularizačním obrazem Číny. Důležité jsou tu přílohy: tvoří je 15 obrázkových diagramů od ISOTYPE Institutu.

Celý článek ⟶

Ať jedí koláčové grafy!

Společným koníčkem teoretiků z oblasti vizualizace dat je již téměř sto let vzájemné špičkování se o smysluplnosti a oprávněnosti koláčového diagramu. Jedni koláčové grafy zavrhují úplně – například konzervativní teoretik Stephen Few pro ně nemá jediného kladného slova – druzí si z těch prvních dělají srandu nebo koláče brání. Umírněný střed pak hledá cesty, jak případné škody napáchané masově užívaným výsečovým diagramem udržet pod kontrolou skrze osvětu. Ani jedno z extrémních stanovisek stále nemá dostatečné podklady, aby mohlo být prohlášeno za pravdivé. Krátký exkurz do historie velkého vizualizačního hejtu.

Celý článek ⟶